Design och konsultation
Vi erbjuder en konsultationstjänst för dom som har svårt att bestämma precis hur den nya trädgården ska utformas. För en rimlig kostnad får ni en komplett genomgång av trädgårdens situation och tillräckligt med information att kunna gå vidare med projektet med trygg kunskap om att trädgården ni får är den rätta rent estetiskt, funktionsmässigt och praktiskt.

Fullständig ritning och designtjänst finnns enligt kundens önskemål, d v s hur mycket eller liten hjälp man behöver med planering av sin trädgård.

Anläggning och stensättning
Nyanläggning och renovering av befintliga trädgårdar. Stensättning och plattläggning av altaner, parkeringar och gångar. Stödmurar och naturstensarbete utför vi också.

Plantering och gräsmattor
Plantering och förbättring av rabatter och gräsmattor, ”frösådd eller färdiggräs i rullar”.

Staket och spaljéer
Vi uppför alla slags plank och spaljéer, målade eller tryckimpregnerade enligt kundens behov.

Beskärning och trädfällning
Gallring och beskärning av buskar och träd ska utföras på rätt sätt och på rätt årstid, det ordnar vi. Trädfällning oavsett höjd eller storlek med full ansvarsförsäkring.

Underhåll
Vår och höststädning av trädgårdar både stora och små,även röjningsarbete utförs.

Bevattning
Ni som har inte tid med vattenslang! Installation av det enklaste eller mest avancerad datastyrd bevattningssystem får ni från oss