”Under åren 2006 och 2007 har vi anlitat Trädgårdsfabriken och Ross Andresen (RA) som designer/trädgårdsanläggare för ett större förändringsprojekt i vår trädgård i Limhamn.
Ra representerar en ganske ovanlig kombination av kompetens av dels markarbete/anläggningsarbete men också av trädgårdsdesign.
Denna positiva kombination av kunskap och erfarenhet inom det som normalt är två yrkesområden, tillsammans med en stor noggranhet och ”social kompetens” långt över genomsnittet gör att RA är en perfekt expert för rådgivning, planering och genomförande inom i princip allt som rör trädgårdsanläggning.”

Viviann Bjärby

Bengt Axelsson

Viviann Bjärby  Capgemini  Business Solutions
Senior Consultant

 


Trädgårdsfabriken” ett firmanamn som låter lite konstigt när man söker hjälp att planera omgivningen till en villa som både innehåller bostad och en liten konsertsal.

 

När man träffar fabrikören då blir det med ens personligt, dynamiskt och spännande. När Ross blev engagerade kom vi snabbt in i en givande, konkret diskussion som gav ett väldigt fint jordnära resultat utan himmelshöga fakturor.
Kanske var det inte så lätt att förstå halva familjens japanska bakgrund men allt löstes på bästa sätt med ömsesidigt respekt.

Vi blev väldigt glada och nöjda som kunder och förhoppningsvis det flitiga Ross som yrkesman.
Nils Stormby 


”Jag har bara haft positiv erfarenhet av min bekantskap med Ross Andresen från Trädgårdsfabriken och med ett starkt intresse och engagemang från hans sida lyckades jag få precis det resultat jag hade önskat mig.”

Limhamn den 15 januari 2003

Birgitta Ölvemark, ”Ölvemarks Holiday”


 

Vi gjorde det rätta valet!
För totalrenovering av vår trädgård kontaktade vi Trädgårdsfabriken som presenterade förslag och kostnadsramar. Projektet genomfördes på ett föredömligt vis och en kontinuerlig kommunikation medförde att ändringar och anpassningar enkelt kunde genomföras för att säkerställa en perfekt färdig produkt.
– Limhamn den 16 januari 2003, Lars och Agneta Gustafsson